I SAMARK´s regi: skissad, arbetet i ADT (projektets nuvarande skede).Ytterligare information från Kristoffer Surowiak