Zodiak Arkitekter AB
Kreativ arkitektur
Studio

Vi främjar konceptet att arkitektur och urbanism är uttryck för de tider vi lever i.

Kontakta oss

Välkommen till Zodiak Arkitekter AB

När du anlitar en arkitekt förväntar du dig en professionell och engagerad arbetsinsats. Du förväntar dig också att arkitekten ska kunna väga samman krav och önskemål, ibland kanske till och med motstridiga sådana, till en fungerande helhet. Du hoppas att arkitekten med sin erfarenhet och förmåga att se samband ska komma med förslag som ger dig ett mervärde, det lilla oväntade eller lösningen som du inte reflekterat över eller trodde var möjlig. A

Alla dessa förväntningar och förhoppningar ska du ha när du anlitar en arkitekt. Av dig förväntar sig arkitekten i gengäld att du är en engagerad beställare, som aktivt intresserar dig för arkitektens arbete och har en tät dialog med arkitekten. Arkitektritad hus villa, ombyggnad, tillbyggnad. Ett omsorgsfullt arkitektarbete är alltid kostnadsbesparande. Ett hus, en inredning, en anläggning ska inte bara ritas. Det ska också byggas och produceras, men framförallt och i det långa loppet, förvaltas och underhållas. Ett ansvarstagande byggande, inredande och anläggande måste alltid ge tid och resurser för en professionell arkitektinsats.

Det är i det tidiga skedet, när programmet bestäms, när uppdraget formuleras och när den första planeringen och projekteringen sker, som utrymmet för kostnadspåverkan är som störst. Det är då du som beställare ska vara eftertänksam och omsorgsfull. Snålheten bedrar som bekant oftast visheten. Det man tror sig kunna spara på i starten kommer igen som mångfalt större kostnader senare. Arkitekten kan hjälpa dig att styra ditt projekt mot de mål du ställt upp – funktionella, estetiska, tekniska och ekonomiska.

Vi på har ZODIAK Arkitekter AB en stor erfarenhet av många projekt och byggen, vi har jobbat med villor och Torning Torso, stålbroar och städer, bostadshus och restauranger, sjukhus, butiker och elverk, resebanor och hotell, företagsparker och möbeldesignen. Friggebodar, garage och glas verandor. Vi arbetar med olika arkitektoniska stilar och lyssnar på kunder för att delvis uppfylla deras drömmar. Arkitektritad villa, om/tillbyggnad, bygglov -Stockholm Arkitektonisk gestaltning, funktion, konstruktionssätt, form, konst, design, sammansättning, skönhet, harmoni, samklang, samstämmighet, överensstämmelse, jämvikt, balans, anpassning integration i miljö är vara redskap vi använder i vårt arbete. A

Projekt villor

Vi arbetar med olika arkitektoniska
stilar och lyssnar på kunder för att
delvis uppfylla deras drömmar.

Ladda ner PDF offert

Utveckla projektidéer

Zodiak Arkitekter AB affärsidé är att utveckla projektidéer och skapa mervärden för kunder och brukare genom att rita moderna hus och bidra till att bygga upp ett humanistiskt samhälle.

Zodiak Arkitekter AB för att vi står för ett synsätt där arkitektur och stadsplanering ska vara ett uttryck för den tid vi lever i nu samtidigt som den ska peka framåt när det gäller såväl funktion och estetik som material. "Vackra moderna hus byggda av vår tids material, för dagens människor och framtida behov."

Zodiak Arkitekter AB är ett konsultföretag. Sedan 1989 har vi jobbat åt S A M A R K Arkitektur och Design AB, genom detta samarbete har vi fått chansen att jobba med många roliga projekt bland annat TURNING TORSO i Malmö. Andra projekt finns presenterade under Projekt.

Sedan några år tillbaka arbetar vi med privata kunder med husprojektering. På det sättet har vi hjälpt kunder och byggföretag att få tag i kvalités produkter för lägre pris från Polen. besök vår hemsida www.zodiak.se. Vi är med i ett väl fungerande kontaktnät med andra arkitekter, designers och 3D animatörer.

Visa mer
Referenser

Helena H.

"Kristoffer är en Arkitekt som vågar röra sig utanför ramarna. Han går sin egen väg o har ofta fina unika idéer o lösningar som är lite utöver det vanliga. Han brinner passionerat för sitt jobb o hjälper med oförminskad energi till under hela projektet. Han har en välutvecklad o god smak. Han är snabb o rak i sitt sätt o skapar en vänskaplig o jämbördig relation till kunden o dem han jobbar med. Han är alltid trevlig o lätt att få tag på var han än befinner sig. "

Läs mer på reco.se

Mia E.

"Vi är mycket nöjda med vår arkitekt. Viktigaste var nog deras förmåga att lyssna in vad vi önskade när vi skulle bygga om. Resultatet blev mycket bättre än vad vi nånsin kunnat föreställa oss, trots vår något begränsade ekonomi."

Läs mer på reco.se

Zahir J.

"Zodiak är kundorienterade, duktiga, noggranna,trevliga och beredvilliga. Man får också snabbt svar på sina frågor via E-post och tel. Jag är mycket nöjd med all hjälp jag har fått."

Läs mer på reco.se