Villa Anna (215 kvm) ombyggnad plus ett hus på taket med takterrassen.

Första steget var att presentera två olika idéer om utförandet av en lanternin för byggnadsnämnden. Alternativ 1 - husets utseende med lanterninen (se lanterninens tak) som beställaren och arkitekten hade tänkt sig och alternativ 2 statsarkitektens önskemål. Arbetet gjordes i ett data program PHOTOSHOP. Slutresultatet blev en kompromiss, från gatan kommer lanterninen att se ut som i alt. 1 men taket blir inte plant.Ytterligare information från Kristoffer Surowiak