Info

Bilder nr 1 och 2 togs bland många andra innan projektering av påbyggnaden påbörjades. Den röda linjen visar hur kunden önskade att huset skall byggas till.

Info

Backsidan

Info

Efter en del samtal med kunden ritas bygglovet.

Info

Arbetet påbörjas. Väderskydd bygges upp så att vi kan arbeta även om det regnar eller snöar så att det inte regnar in i huset och förstår våningen under.

Info

Nya ytterväggar växer fram

Info

Tak konstruktion reses upp.

Info

Råspont, papp och vindspär sätter upp.

Info

Förbered för att sätta isolering.

Info

Isolering och fönster på plats. Nu har yttervägen demonterats. Ett stort rum växte fram.

Info

Nu när vi har öppnad ytterväggen och sammankopplad det gamla med det nya, vill vi presentera hur fortsatt arbete ser ut inom sin helhet. Här har vi två bilder monterade ihop, därför någonstans i mitten blir ett sådan konstig bruten skarv. Fuktspär och golv underlag håller på att monteras.

Info

Plywood håller på att monteras

Info

Gipsskivor monterades, nu spacklas väggar och tak

Info

Målning fortlöper och köksmöblerna har levererats

Info

Golvet är lagt, målning är klart, nu monteras köket

Info

Nu är belysning, el och vatten kopplat - det är klart nu.

Info

Platan är klar och nu har vi murat upp väggar på insidan på det nya fundamentet som stöd för det nya bjälklaget. Nu får vi 2,4m i tak i källaren istället för 2,1m

Projekt detaljer Påbyggnad av en våning i Stockholm till Ugur C.

objekt nr 10

Vi har också som arkitekter hjälp till med planeringen, utformningen och bygglovsansökan

TILLBAKA