Congenbaum - ombyggnad - Amsterdam Holland - 1991-1993

En utredning över fyra presumtiva hus i Amsterdam, resulterade i ombyggnad av ett av dem. I SAMARKS regi har jag varit med i alla faser av projekteringen fram till färdigställande av huset. Ombyggnaden gällde både exteriören och interiören som bara i liten skala presenteras här.Ytterligare information från Kristoffer Surowiak