Hängbro i Orminge Centrum (Nacka) - 1995

I SAMARKS regi har jag deltagit i tre "bro-tävlingar" under åren 1994-1995 Jag har framställd första skissen till det presenterade förslaget. Brun projekterades från början som en stålbro. Under generalentreprenaden ändrades det från lätta stållådor till betong. Därför är bron mycket klumpigare en vad som föreslogs från början.Ytterligare information från Kristoffer Surowiak