Ett kontorshus 25 000 kvm år 1991-1993

Huset ritades i två faser. En "lyxvariant" i slutet 80-talet och en "sparsammare version" i början av 90-talet. Mycket möda lades på hyresgästanpassningen. En allt djupare ekonomisk kris i Sverige stoppade tyvärr färdigställandet av huset.Ytterligare information från Kristoffer Surowiak