I SAMARK´s regi: arbetet i ADT (projektets nuvarande skede).Ytterligare information från Kristoffer Surowiak