Z O D I A K  Arkitekter AB

Visit adress / Besöksadress

Kristoffer Surowiak
Rotnäsvägen 94
141 42 Huddinge - Stockholm

 

 

Fakturerings adress

ZODIAK Arkitekter AB
Kristoffer Surowiak
Rotnäsvägen 94
141 42 HUDDINGE - STOCKHOLM
 

telefon

Tel: +46 8 718 26 61  
Tel. +46 70 24 38 064
Tel. +46 765 963 425

                                                                                        

 

Hemsida / e-post

www.zodiakark.se
zodiak@zodiak.se

CV - CURRICULUM VITAE

På svenska

 

CV - CURRICULUM VITAE

In English

Företaget registrerades 1989 under namnet
ZODIAK Perspektiv HB, 1996 registrerades företaget med nuvarande namn och som AB - ZODIAK Arkitekter AB
               

Zodiak Arkitekters
affärsidé är att utveckla projektidéer och skapa mervärden för kunder och brukare genom att rita moderna hus och bidra till att bygga upp ett humanistiskt samhälle.


Zodiak Arkitekter för att vi står för ett synsätt där arkitektur och stadsplanering ska vara ett uttryck för den tid vi lever i nu samtidigt som den ska peka framåt när det gäller såväl funktion och estetik som material. "Vackra moderna hus byggda av vår tids material, för dagens människor och framtida behov."


Zodiak Arkitekter AB är ett konsultföretag. Sedan 1989 har vi jobbat åt Stefan Bergkvist, VD på SAMARK Arkitektur och Design AB, i Stockholm.

Vi har arbetat och arbetar gärna med andra etablerade arkitektkontor.

Vi är med i ett väl fungerande kontaktnät med andra arkitekter, designers och 3D animatörer. Många 3D-presentationer är gjorda av Anna Surowiak,  Calle Wollner och Mikael Pruchniak.

Kristoffer Surowiak, VD och ägare svarar för alla presenterade projekt.

 

 

Our company was registered 1989 under the name ZODIAK Perspektiv HB, 1996 the company changed the name and the status to - ZODIAK Arkitekter AB and the LTD

Zodiak Arkitekter´s business abstracts are: project idea development and the creation of added value for both clients and users through modern building design, simultaneously contributing to a more humanistic society.

Why
Zodiak Arkitekter? Because we promote the concept that architecture and urbanism are the expressions of the times we live in. This promotes a forward-thinking vision with regard to function, aestheticism and building materials. "Beautiful modern houses built with the materials of our time, for today´s people and future needs.'

Zodiak Arkitekter was founded in 1989 by Christopher Surowiak.
After a short working - experience tour of Egypt, Jordan and Australia, and three years at Studio 1.11 Arkitekter AB in Stockholm, Sweden, he was ready to start up on his own. In order to be involved as close as possible to the main artistic issues inherent in architecture, he choose to work directly with well established architecture companies in Stockholm. There was a great deal to do from the beginning, and to cope with the situation, he was forced to hire additional architects. Eventually he realised that he'd lost what the main focus of being an architect was, and decided to limit himself to just one company and a few close friends. Sten Samuelsson Arkitecter AB became the chosen company, with almost all of the projects presented here being realised under SAMARK´s management.

     
     
   
 ©  1 9 8 9  Z O D I A K  Arkitekter AB,  Rotnäsvägen 94,  141 42  Huddinge,  zodiak@zodiak.se   www.zodiakark.se  +46 (0) 8 718 26 61  +46(0) 70 24 38 064  +46(0) 765 963 425
Projekt
Projekt villor
4 D - Film
3 D
2 D
Offert
Arvode
 
ZODIAK Arkitekter AB
 
Home
ZODIAK Arkitekter AB
 ©  1 9 8 9  Z O D I A K   Arkitekter  AB,    Rotnäsvägen  94,    141 42   Huddinge,    zodiak@zodiak.se  
www.zodiakark.se                +46 (0) 8 718 26 61             +46(0) 70 24 38 064           +46(0) 765 963 425 
Kontakt