Kontakt

ZODIAK Arkitekter AB
2D

 

    Denna sida skapades 1997
           
       

På svenska -

Ett polishus i Sollentuna, den nya ägaren vill bygga om det till ett bostadshus. Myndigheten är osäkra men innan de säger nej vill de se ett hur det kommer att se ut i framtiden.
Bilden "byggdes" om till olika förslag  PHOTOSHOP

 

In English - a Police station, new owner wants to rebuild it into the Residential block.
Authorities wants to se how it will look like. Presentation i PHOTOSHOP.

 
         

©  1 9 8 9  Z O D I A K   Arkitekter  AB,   Rotnäsvägen 94,   141 42  Huddinge    zodiak@zodiak.se       www.zodiakark.se    +46 (0) 8 718 26 61    +46(0) 70 24 38 064   +46(0) 765 963 425 38 064      
 

Sedan 1986 ...........

 

 
2 D
3 D
4 D - Film
Offert
Arvode
Projekt
Projekt villor
ZODIAK Arkitekter AB
 
Home

©  1 9 8 9  Z O D I A K   Arkitekter  AB,   Rotnäsvägen 94,   141 42  Huddinge    zodiak@zodiak.se       www.zodiakark.se    +46 (0) 8 718 26 61    +46(0) 70 24 38 064   +46(0) 765 963 425 38 064