Kontakt
Kontakt
Kontakt
Kontakt

Z O D I A K  Arkitekter AB
 

På svenska

 

En representativ villa i Djursholm - 1992-1993

 

I SAMARKS regi har jag skissat, projekterat, presenterat, upprättat bygglov och ritad på en del arbetsritningar. Huset ritades i samarbetet med landskapsarkitekter från Boston och inredningsarkitekter från Los Angeles.

 

Ytterligare information från Kristoffer Surowiak

 

 
 

In English

 

A representative villa. Djursholm; Stockholm, Sweden (1992–1993)

 

Outline, planning, graphical representation, building permit, and construction documents.

 

Further information from Kristoffer Surowiak

 

   
         
       
         
       
         
       
         
       
         
          
         

 

       
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 ©  1 9 8 9  Z O D I A K  Arkitekter AB,  Rotnäsvägen 94,  141 42  Huddinge,  zodiak@zodiak.se   www.zodiakark.se  +46 (0) 8 718 26 61  +46(0) 70 24 38 064  +46(0) 765 963 425
Projekt
Projekt villor
4 D - Film
3 D
2 D
Offert
Arvode
 
ZODIAK Arkitekter AB
 
Home
ZODIAK Arkitekter AB
 ©  1 9 8 9  Z O D I A K   Arkitekter  AB,    Rotnäsvägen  94,    141 42   Huddinge,    zodiak@zodiak.se  
www.zodiakark.se                +46 (0) 8 718 26 61             +46(0) 70 24 38 064           +46(0) 765 963 425