Kontakt

Z O D I A K  Arkitekter AB

                                                                                                                                                                                                                                                             

Villa Margareta och Erik (70 kvm) ombyggnad och framtida planer om utbyggnad
Kund kontakt, skiss, presentation i PHOTOSHOP för byggnadsnämnden, bygglov,

Första steget i projektering gick ut på att utöka levnadsytan på andra planet med att addera två takkupor. Just nu är det, det ända tillåtna lösningen för denna tomt. Med hjälp av data programmet PHOTOSHOP har vi visat hur huset kommer att se ut efter ombyggnaden. År 2006 kommer tomträtten ändras därför planerar vi redan nu för en framtida utbyggnad.

Ytterligare information från Kristoffer Surowiak

 

In English

Villa Margareta och Erik (70 sqm) - remodelling and plans for new building in the future.
The thirst task was to increase the living space at the second floor be edging dormers. By now it is the only solution aloud by authorities at this site. The first step was to show how the house would look like with two dormers what was done in computer program PHOTOSHOP. By 2006 the building low will aloud the owner to build additional 150sqm.

Further information from Kristoffer Surowiak

 
                                                                                                                                                                                                                                                       
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

©  1 9 8 9  Z O D I A K   Arkitekter  AB,   Rotnäsvägen 94,   141 42  Huddinge    zodiak@zodiak.se       www.zodiakark.se    +46 (0) 8 718 26 61    +46(0) 70 24 38 064   +46(0) 765 963 425 38 064      
 

Sedan 1986 ...........

 

 
2 D
3 D
4 D - Film
Offert
Arvode
Projekt
Projekt villor
ZODIAK Arkitekter AB
 
Home

©  1 9 8 9  Z O D I A K   Arkitekter  AB,   Rotnäsvägen 94,   141 42  Huddinge    zodiak@zodiak.se       www.zodiakark.se    +46 (0) 8 718 26 61    +46(0) 70 24 38 064   +46(0) 765 963 425 38 064