Kontakt
Kontakt
Kontakt
Kontakt

Z O D I A K  Arkitekter AB
 

På svenska


Villa Anna
(215 kvm) ombyggnad plus ett hus på taket med takterrassen.

Första steget var att presentera två olika idéer om utförandet av en lanternin för byggnadsnämnden. Alternativ 1 - husets utseende med lanterninen (se lanterninens tak) som beställaren och arkitekten hade tänkt sig och alternativ 2 statsarkitektens önskemål. Arbetet gjordes i ett data program PHOTOSHOP. Slutresultatet blev en kompromiss, från gatan kommer lanterninen att se ut som i alt. 1 men taket blir inte plant.

Ytterligare information från Kristoffer Surowiak

 

In English


Villa Anna (215 sqm) - remodelling plus the penthouse and the roof terrace.

The first step was to show how the house would look like with the penthouse (se the penthouses roof) the way the client and architect wanted it alternative 1 and the way the authorities wanted it alternative 2. It was done in the computer program PHOTOSHOP. It finished with the compromise, from the street it would be look like the alternative 1 but the roof want be flat.

Further information from Kristoffer Surowiak

 

   
         
       
         
       
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 ©  1 9 8 9  Z O D I A K  Arkitekter AB,  Rotnäsvägen 94,  141 42  Huddinge,  zodiak@zodiak.se   www.zodiakark.se  +46 (0) 8 718 26 61  +46(0) 70 24 38 064  +46(0) 765 963 425
Projekt
Projekt villor
4 D - Film
3 D
2 D
Offert
Arvode
 
ZODIAK Arkitekter AB
 
Home
ZODIAK Arkitekter AB
 ©  1 9 8 9  Z O D I A K   Arkitekter  AB,    Rotnäsvägen  94,    141 42   Huddinge,    zodiak@zodiak.se  
www.zodiakark.se                +46 (0) 8 718 26 61             +46(0) 70 24 38 064           +46(0) 765 963 425