Kontakt

Z O D I A K  Arkitekter AB

                                                                                                                                                                                                                                            
  På svenska - Villa Kristina (210 kvm) – nybygge - Kund kontakt, skiss, bygglov, arbetsritningar, delvis arbetsledning på arbetsplatsen.

ZODIAK FÖNSTER har levererat fönster till detta hus besök deras hemsida www.zodiak.se

 

 

 

  In English - Villa Kristina(210 sqm) - new house - contact with the client, outline, planning, building drawings, contact with the building team.

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                   
       
     
       
     
       
     
       
     
       
     
       
     
       
     
       
     
       
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

©  1 9 8 9  Z O D I A K   Arkitekter  AB,   Rotnäsvägen 94,   141 42  Huddinge    zodiak@zodiak.se       www.zodiakark.se    +46 (0) 8 718 26 61    +46(0) 70 24 38 064   +46(0) 765 963 425 38 064      
 

Sedan 1986 ...........

 

 
2 D
3 D
4 D - Film
Offert
Arvode
Projekt
Projekt villor
ZODIAK Arkitekter AB
 
Home

©  1 9 8 9  Z O D I A K   Arkitekter  AB,   Rotnäsvägen 94,   141 42  Huddinge    zodiak@zodiak.se       www.zodiakark.se    +46 (0) 8 718 26 61    +46(0) 70 24 38 064   +46(0) 765 963 425 38 064