Info

Så här har "fuskbyggarna" lämnat huset med öppen fasad.

Info

Så ser det ut när man kommer in i huset. Nästa bild är tagen när man fortsätter längre fram.

Info

Här är alla rum och bjälklaget borta. Här sett vi huset i två plan.

Info

Häger om trappan bild nr 5 ser man ett mindre rum i två plan. Här är också bjälklaget borta. Väggen till vänster kommer också att rivas.

Info

Samma rum tagen från andra sidan, genom den inplastade delen av ytterväggen. Väggen till höger kommer också att rivas.

Info

Samma rum som ovan, fast nu tittar vi neråt.

Info

Går man uppför trappan, får man se vinden och det som blev kvar av denna.

Info

Samma vind fast från andra sidan. Längst back till höger ser man trappan.

Info

Takhöjd i alla rummen skall utökas därför gräver vi oss ner i marken. På det sättet måste vi bygga fundament bit för bit under huset. Hittills har vi använt oss av 16 ton gruvbetong och det är inte klart än.

Info

Samma som ovan fast på utsidan rund hela huset. Sedan vi sänker golvet i källaren måste vi förstärka fundament neråt som i proj 7 bild nr 6. Vi anlägger också fyra stycken brunnar med pumpar i varje hushörn som kommer pumpa ut vatten nu när vi har grävt längre ner i marken.

Info

Fundamenten under ytterväggar är klara och nu förbereder vi för platta på mark. På bilden har 40 cm makadam redan placerats.

Info

Tre lager isolering - cellplast tjocklek 10 cm, radonmattan på det första isoleringslager, armeringsjärn.

Info

Platan är klar och nu har vi murat upp väggar på insidan på det nya fundamentet som stöd för det nya bjälklaget. Nu får vi 2,4m i tak i källaren istället för 2,1m

Info

Bjälklagets konstruktionsbalkar är på plats. Nu lägger vi golvskivor.

Info

I mitten har vi en limträbalk 90x315, 11,5 m lång. Den bär bjälklaget. Bjälklaget ovan, det vi ser på bilden, kommer att rivas först när nya bjälklaget 2,8 m ovan entréplanets färdiga golv kommer att byggas.

Info

Samtidigt gräver vi grupp för tillbyggnaden samt lastar mängder av utgrävt jord på lastbilar.

Info

Gruppen på högersida av huset. Här kommer tillbyggnaden resas upp. Vi börjar med platta på mark så klart.

Info

Gruppen på nära håll. Tisdagen den 28 februari 2017 kommer en större grävskopa (22 ton) för att göra den ännu djupare.

Info

Under tiden letar vi efter rätt panel till huset. På bilden till vänster husets nuvarande panel. Den gamla panelen kommer att demonteras för att kolla om reglarna under inte är ruttna. Tilläggsisolering kommer att adderas och ny panel lägas.

Info

Panel på bilden till vänster är denna vi kommer att lägga ytterst på den nya fasaden. Panel på bilden till vänster är bara grundmålad därför ser den lite kostigt ut mot det gamla.

Info

Samma sak gäller taktegel - Den orange, den första från höger i mittersta råden är den vi kommer att lägga på det nya taket. Panelen och takpannor presenteras av Patrik Jonsson på OPTIMERA i Länna.

Info

Påbörjad uppbyggnad av platta på mark i gruppen på bilden ovan påbörjas.

Info

Det är klart för gjutning av platan. Innan vi kan fortsätta måste detta kontrolleras av en kontrollansvarig. Den 16 mars 2017 har vi haft besiktning som gick utan en enda anmärkning.

Info

Dagen efter den 17 mars kom två betongbillar á 6 kubikmeter var och fyllde platan med betong.

Info

Samtidigt när vi jobbar med platta på mark jobbat vi med att bygga bjälklaget mellan entré och vindsplanet för att uppnå takhöjd i entréplane 2,8 m.

Info

Här ser man det gamla bjälklaget längst ner i bilden. Det nya bjälklaget bygges 58 cm ovanför det gamla.

Projekt detaljer Den 19 september 2016 påbörjas en ny ombyggnad som beräknas att löpa fram till maj 2017.

objekt nr 13

Vi har inte jobbat med projektering av detta hus sedan vi anlitades efter att kunderna har tacka nej "fuskbyggarna" enbart efter rivningen och fick info om oss hos Sundbybergs kommun.

TILLBAKA