Info

Denna bild togs bland många andra innan projektering av påbyggnaden påbörjades.

Info

Efter en del samtal med kunden ritas bygglovet.

Info

När bygglovet beviljades räknade konstruktören på konstruktionen. Med K-ritningarna i grunden lämnar vi prisoffert för ombyggnaden som tas emot.

Info

Väderskydd bygges upp så att vi kan arbeta även om det regnar eller snöar så att det inte regnar in i huset och förstår våningen under.

Info

Vi river gamla taket.

Info

Tacket kan inte rivas på en gång annars skulle bjälklaget under rasa ner.

Info

Så ser det ut med skorstenen fortfarande på plats. Under arbetet bestämmer vi ihop med kunden att vi river den stora skorstenen och ersätter denna med två st smäckra skorstensrör.

Info

Så ser det ut när skorstenen är borta och de flesta takramar ersattes med nya takstolar. De sista två tak ramar - mörkbruna på bilden.

Info

Arbeten fortsätter.

Info

Tvärsigenom byggnaden projekterades två takkupor som tillsamman skapar ett fantastiskt stort rum med charmig utsikt mot sydväst och nordöst.

Info

Takkupor växer vidare, råspont lägges på.

Info

Takkupan säd ovanifrån.

Info

Bärande balkar i framtida bjälklaget kan inte hamna närmare än 100 mm ifrån de nya smäckra skarstenen. därifrån denna konstruktion.

Info

Ny vägg bygges på den gamla. Här kommer isolering blåsas in. Alla hus vi har hittills jobbat med lutar åt alla håll och kanter. Inga väggar är raka. Det kräver en del extra arbete för att rätta ut dem. Här diffar det 6 cm mellan högst upp och längst ner.

Info

Fönster är monterade, golvet är klart för att blåsa isolering in i "golvet"

Info

Samma som ovan.

Info

Här blåses det.

Info

Tack "papp" och vindskydd är monterade. Snart kan är det klart för att blåsa isolering in i fasaden.

Info

Dessa gamla räcken kommer att "kopieras" och göras likadana av vårt smed. 2016-10-21

Info

Huset är klart för att isoleringsgänget sprutar isolering i väggarna nu. Nu väntar vi på dem.

Info

Här hittar kunden på egen isoleringslösning på stenfasaden i bottenplanet. Lösningen som skiljer sig från konstruktionsritningen. Tyvärr har vi inte förutse alla konsekvenser vad en sådan ändring innebär, vi var för snabba och godtog kundens önskemål - en del problem och udda lösningarna skapades.

Info

Konstruktören tillkallades för att lösa problemen - här en skiss till lösningen underskriven av konstruktören skapad under mötet stående ute i kylan och regn. Därför ser den ut som den gör. Ändå omförhandlade kunden t.o.m. denna lösning. 2016-10-26

Info

Här ser vi realisation av det som bestämdes -steg ett

Info

Steg två

Info

Nu är det dags att sätta upp panelen. Vi har köpt grundmålat panel. Första strykningen görs inne i huset och andra färdig målningen görs när panelen monteras på fasaden.

Info

Nu diskuterar vi med kunden hur fönster omfattningarna skall se ut - ner till

Info

Och upp till

Info

Färdigt monterad inkl fönsterbleck

Info

hala fasaden målas

Info

Bärläkt och ströläkt spikas

Info

Plåttak Plannja Trend

Info

Under byggnationstiden bor ägarfamiljen i huset. De besöker oss dagligen. På bilden Catrine.

Info

Plåtarbeten fortsätter.

Info

Takfoten underifrån, fortfarande på närahåll.

Info

Samtidigt jobbar vi inne i huset. Utsikten mot gården och bärget.

Info

Utsikten mot gatan. I morgon kommer trappbyggarna, därför har vi förberedd hålet för trappan. Till dess var bygget på detta plan separerat från delen under, där har vara kunder bot under byggnationstiden.

Info

Efter när bjälklaget har öppnats för trappan måste väggarna byggas upp, spacklas och mållas.

Info

Finsnickaren Waldemar, med sin pensionerade pappa som överlämnade snickeriverkstaden till sonen, hjälper sonen att bygga upp trappan.

Info

Av konstruktören godkänd lösning ritas rent.

Projekt detaljer Påbyggnad av en våning i Huddinge till Catrine och Niklas W.

objekt nr 12

Det är pågående arbete under väderskydd. Men det finns en del intressanta bilder bakom. Vi har också som arkitekter hjälp till med planeringen, utformningen och bygglovsansökan.

TILLBAKA