Info

Denna bild togs bland många andra innan projektering av påbyggnaden påbörjades.

Info

Först ritades ett sådant hus. Den Svenska familjen som äger huset är bosatt i Singapore och hela projekteringen gick på e-post och SKYPE. Huset byggdes också under tiden när familjen fortfarande vistades i Singapore - utom sista skedet närde hann återvända.

Info

Detta är ny design.

Info

Detta är ny design.

Info

Vi börjar gräva för platta på mark för den nya tillbyggnaden och lägger ny dränering.

Info

Makadam 400 mm. Vi skyddar makadam så att snön inte faller på denna och förstör underlaget.

Info

Väderskydd bygges upp så att vi kan arbeta även om det regnar eller snöar så att det inte regnar in i huset och förstår våningen under.

Info

Väderskyddet utifrån.

Info

Isolering, cellplast 300 mm.

Info

Armering och golvvärmeslingor.

Info

Gjuter färdigt platan.

Info

Samtidigt med väderskyddet börjar vi öppna taket.

Info

Den höga ställningen skall rymma den nya tillbyggnaden.

Info

Här kommer nya köket att byggas upp. Samtidigt river vi inne i huset för att återuppbygga den igen. Vi river mellanväggar och stödjer bjälklaget ovan så att den inte rasar - vi stämplar upp. Efteråt kommer vi att sätta upp en bärande balk som kommer att bära bjälklaget.

Info

På denna bild syns stämplingen mycket bättre.

Info

Här har vi redan byggt upp bärande balk och tagit bort stämplarna. Bärande balken står på stolparna - vid spisen står de meddistans mot skorstenen. Bärande element i trä får inte stå för nära en murad öppenspis.

Info

Nu går inte komma längre ifrån huset för att ta bättre bild, pressningen slutar precis bakom min rygg.

Info

Här gjorde vi felaktigt bedömning för att spara kundens material. Det blev sedan mycket mer arbete med att rätta till taket. Varje glespanel måste kilas under och plastkilarna var inte gratis plus masa extra arbete - se nedan.

Info

Som takbeklädnad valde kunden det vackra Plannja Trend 475 som kan monteras på tre olika sätt. Det kan monteras direkt på jämnt underlag och papp och så gjordes det på den nya delen.

Info

Det var ett himla arbete att rätta varenda läkt. Om vi inte gjorde det skulle det synas på det nya plåttaket.

Info

Det var 7 cm som mest, som det skylde mellan högsta och lägsta.

Info

Vi fortsätter med tillbyggnaden, Nya ytterväggar växer fram.

Info

Nya bjälklaget reses upp.

Info

Underlaget för nytt golv är klar.

Info

Samma bjälklag underifrån.

Info

Förberedd för att sätta isolering i bjälklaget.

Info

Isolerat och förberedd för att montera gipsskivor i undertaket.

Info

Nu kom turen för plan 2 - ytterväggar bygges.

Info

Takkonstruktion bygges

Info

gamla och nya taket bygges ihop

Info

Tak beklädnad (råspont) och luftspalt bygges.

Info

Så ser det underifrån.

Info

Isolering sätes i tak och väggar, fönster och dörrar monteras.

Info

Vindspärr rund hela huset monteras. På denna bild kan man också se hur plant blev taket.

Info

Nu har vi alla våningarna färdigbyggda och fyra trapplöp är uppsatta. Dessa trappor är i och för sig bara byggtrappor. Originalen monteras först när golven monteras färdigt.

Info

Röda pilen visar varifrån är bilden ovan tagen.

Info

Alla hus vi har hittills jobbat med lutar åt alla håll och kanter. Inga väggar är raka. Det kräver en del extra arbete för att rätta ut dem. Här diffar det 8 cm mellan högst upp "0" och längst ner + 80 mm.

Info

Hela huset rund om skall byggas som på bilden. I facken kommer i mineralull läggas som tillägsisolering.

Info

Cementskivor med luftspalt bakom.

Info

Luftspalt, sett underifrån.

Info

Träden blommar på vårt bygge. Vi låter de komma in och vara med oss :-)

Info

Råspont kläs med papp.

Info

Läkt och ströläkt med kilar något vi har skrivit innan om och plåt måttbeställd från Plannja som vi har väntat fem veckor på (på grund av semester).

Info

Här väntar vi på plåt till skorstenen. Bilder 42, 43, 44 visartak delen mot gatan.

Info

Gamla taket mot gården (mot söder) ihop bygges med det nya taket över den nya delen.

Info

Några dagar senare.

Info

Trots att vi har anlitat ett plåtslageri som skulle skickat alla takdelar komplett, saknades en del vid leveransen.

Info

En del fick vi tillverka själva. Vi kunde inte vänta i två veckor på kompletterande leverans.

Info

En del fick vi tillverka själva med denna bocknings maskin - den väger 200 kg

Info

För att uppnå maximal isoleringsförmåga sätter vi isoleringsremsa i kanterna mellan cementskivor och fönster.

Info

Närbild av isoleringsremsan.

Info

Putsnätt limmas på cement skivor och takfoten börjar ta form.

Info

Väderskyddet tas bort och äntligen kan grannarna se hur huset kommer att se ut i sin helhet. Varför grannarna för att kunden under hela bygget har varit i Singapore där med hela familjen bot de sista åren.

Info

Nu kan jag presentera hur insidan växer. Isolering monteras.

Info

Fuktspärr monteras.

Info

Plywood monteras.

Info

Plywood klart.

Info

samma bild som ovan fast längreifrån.

Info

samma bild som ovan fast mer åt höger.

Info

Färdigt målad men vi fortsätter med detaljer och täcker trappor för att inte förstöra dessa.

Info

Nu har kunderna flyttat in. Nästa bild flyttar jag mig framåt och tittar snet mot höger.

Info

Nästa bild ännu mer åt höger

Info

Nu är det nästan klart - återstår små justeringar sam väntan på det som kom fel.

Projekt detaljer Ombyggnad och tillbyggnad i Sundbyberg till Jenni och Magnus N.

objekt nr 11

Tillsammans med kunden har vi projekterat det nya huset, sökt om bygglov, byggd om och tillbyggd. Trädgårdsplaneringen är inte klart sedan kunden precis flyttade in i huset. Vi har också som arkitekter hjälp till med planeringen, utformningen och bygglovsansökan.

TILLBAKA