Kontakt

Z O D I A K  Arkitekter AB

bild nedan nr. 1

     
  Denna bild togs bland många andra innan projektering av påbyggnaden påbörjades.
 
Efter en del samtal med kunden ritas bygglovet.
 

bild nedan nr. 3

     
     

bild nedan nr. 4

     
     

bild nedan nr. 5

     
 

När bygglovet beviljades räknade konstruktören på konstruktionen. Med K-ritningarna i grunden lämnar vi prisoffert för ombyggnaden som tas emot. Under byggsamrådet lämnas tillstånd för att bygget får börjas.

 

Innan ställningen med väderskydd bygges färdigt, börjar vi riva gamla putsfasaden sedan huset skall också tilläggsisoleras.

 
 

bild nedan nr. 6

     
 

Väderskydd bygges upp så att vi kan arbeta även om det regnar eller snöar så att det inte regnar in i huset och förstår våningen under.
 

 

bild nedan nr. 7

     
 

Vi river gamla taket.

 

bild nedan nr. 8

     
 

Tacket kan inte rivas på en gång annars skulle bjälklaget under rasa ner. Under bygget bor familjen i det befintliga huset. Vi jobbar ju med den delen som ändå aldrig användes. Det sättet att bygga gör att familjen inte behöver flytta och ingen kostnad för renovering i den befintliga delen tillkommer. Det gör att hela bygget blir biligare för kunden.

 
 

bild nedan nr. 9

     
 

Så ser det ut med skorstenen fortfarande på plats. Under arbetet bestämmer vi ihop med kunden att vi river den stora skorstenen och ersätter denna med två st smäckra skorstensrör.

 

bild nedan nr. 10

     
 

Så ser det ut när skorstenen är borta och de flesta takramar ersattes med nya takstolar. De sista två tak ramar - mörkbruna på bilden.

 

bild nedan nr. 11

     
 

Arbeten fortsätter.

 

bild nedan nr. 12

     
 

Tvärsigenom byggnaden projekterades två takkupor som tillsamman skapar ett fantastiskt stort rum med charmig utsikt mot sydväst och nordöst.

 

bild nedan nr. 13

     
  Takkupor växer vidare, råspont lägges på.  

bild nedan nr. 14

     
  Takkupan säd ovanifrån.

bild nedan nr. 15

   
  Bärande balkar i framtida bjälklaget kan inte hamna närmare än 100 mm ifrån de nya smäckra skarstenen. därifrån denna konstruktion.

bild nedan nr. 16

   
  Ny vägg bygges på den gamla. Här kommer isolering blåsas in.

Alla hus vi har hittills jobbat med lutar åt alla håll och kanter. Inga väggar är raka. Det kräver en del extra arbete för att rätta ut dem. Här diffar det 6 cm mellan högst upp och längst ner.

bild nedan nr. 17

   
  Fönster är monterade, golvet är klart för att blåsa isolering in i "golvet"

bild nedan nr. 18

     
  Samma som ovan  

bild nedan nr. 19

     
  Här blåses det.  

bild nedan nr. 20

     
  Tack "papp" och vindskydd är monterade. Snart kan är det klart för att blåsa isolering in i fasaden.  

bild nedan nr. 21

     
  Dessa gamla räcken kommer att "kopieras" och göras likadana av vårt smed. 2016-10-21  

bild nedan nr. 22

     
  Huset är klart för att isoleringsgänget sprutar isolering i väggarna nu. Nu väntar vi på dem.  

bild nedan nr. 23

     
  Här hittar kunden på egen isoleringslösning på stenfasaden i bottenplanet. Lösningen som skiljer sig från konstruktionsritningen. Tyvärr har vi inte förutse alla konsekvenser vad en sådan ändring innebär, vi var för snabba och godtog kundens önskemål - en del problem och udda lösningarna skapades.  

bild nedan nr. 24

     
  Konstruktören tillkallades för att lösa problemen - här en skiss till lösningen underskriven av konstruktören skapad under mötet stående ute i kylan och regn. Därför ser den ut som den gör. Ändå omförhandlade kunden t.o.m. denna lösning. 2016-10-26  
bild nedan nr. 25      
  Här ser vi realisation av det som bestämdes -steg ett  
bild nedan nr. 26      
  Steg två  
bild nedan nr. 27      
 

Nu är det dags att sätta upp panelen. Vi har köpt grundmålat panel. Första strykningen görs inne i huset och andra färdig målningen görs när panelen monteras på fasaden.

 

 

 
bild nedan nr. 28      
  Nu diskuterar vi med kunden hur fönster omfattningarna skall se ut - ner till  
bild nedan nr. 29      
  Och upp till
bild nedan nr. 30    
  färdigt monterad inkl fönsterbleck
bild nedan nr. 31    
  hala fasaden målas
bild nedan nr. 32    
  Bärläkt och ströläkt spikas
bild nedan nr. 32      
  Plåttak Plannja Trend  

bild nedan nr. 33

     
  Under byggnationstiden bor ägarfamiljen i huset. De besöker oss dagligen.
På bilden Catrine.
 

bild nedan nr. 34

     
  Plåtarbeten fortsätter.  

bild nedan nr. 35

     
  Takfoten underifrån, fortfarande på närahåll.  

bild nedan nr. 36

     
  Samtidigt jobbar vi inne i huset. Utsikten mot gården och bärget.  

bild nedan nr. 37

     
  Utsikten mot gatan. I morgon kommer trappbyggarna, därför har vi förberedd hålet för trappan. Till dess var bygget på detta plan separerat från delen under, där har vara kunder bot under byggnationstiden.  

bild nedan nr. 38

     
  Efter när bjälklaget har öppnats för trappan måste väggarna byggas upp, spacklas och mållas.  

bild nedan nr. 39

     
  Finsnickaren Waldemar, med sin pensionerade pappa som överlämnade snickeriverkstaden till sonen, hjälper sonen att bygga upp trappan.  

bild nedan nr. 40

     
  Waldemars pappa.  

bild nedan nr. 41

     
  Under tiden har vi diskuterat hur skall vi lösa balkongen ovanför entrén. Den räknades bara som balkong med trall på. Nu önskar kunden att den också skall fungera som skärmtak. Detaljen ritades när konstruktören var på plats. Så fort stöter vi på "problem" tillkallar vi konstruktören som med sin underskrift låter oss att fortsätta. Vi gör inget komplicerad utan konstruktörens godtjänande.  

bild nedan nr. 41

     

 

 

  Av konstruktören godkänd lösning ritas rent.  
       
       
Nu är huset klart fast utan balkongen. Nu väntar vi på att det skall vara varmare för att bygga upp den och målla.

klicka på denna länk för att se effekten utan balkong

     
       
Tillbacka till översikt över våra bygg      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 ©  1 9 8 9    Z O D I A K   Arkitekter AB,    Rotnäsvägen 94,    141 42  Huddinge,      zodiak@zodiak.se       www.zodiakark.se            +46(0) 70 24 38 064           +46 (0) 8 718 26 61 
Projekt
Projekt villor
4 D - Film
3 D
2 D
Offert
Arvode
 
ZODIAK Arkitekter AB
 
Home
ZODIAK Arkitekter AB
©  1 9 8 9  Z O D I A K   Arkitekter  AB,        Rotnäsvägen  94,        141 42   Huddinge  
www.zodiakark.se     +46(0) 70 24 38 064   +46 (0) 8 718 26 61    zodiak@zodiak.se