Kontakt

Z O D I A K  Arkitekter AB

bild nedan nr. 1

   
  Denna bild togs bland många andra innan projektering av påbyggnaden påbörjades.

bild nedan nr. 2

     
 

Först ritades ett sådant hus. Den Svenska familjen som äger huset är bosatt i Singapore och hela projekteringen gick på e-post och SKYPE.

Huset byggdes också under tiden när familjen fortfarande vistades i Singapore - utom sista skedet närde hann återvända.

 
 bild nedan nr. 3

   

Detta är ny design.                                                                         bild nedan nr. 4

 
   

bild nedan nr. 5

     
  och bygglov.  

bild nedan nr. 6

     
     

bild nedan nr. 7

     
     

bild nedan nr. 8

     
  Vi börjar gräva för platta på mark för den nya tillbyggnaden och lägger ny dränering.  

bild nedan nr. 9

     
 

Makadam 400 mm. Vi skyddar makadam så att snön inte faller på denna och förstör underlaget.

 
 

bild nedan nr. 10

     
  Väderskydd bygges upp så att vi kan arbeta även om det regnar eller snöar så att det inte regnar in i huset och förstår våningen under.

Makadam är redan packad ..........

 

bild nedan nr. 11

     
  Väderskyddet utifrån.

bild nedan nr. 12

   
  Isolering, cellplast 300 mm ........  

bild nedan nr. 13

     
  Armering och golvvärmeslingor.  

bild nedan nr. 14

     
  Gjuter färdigt platan.  

bild nedan nr. 15

     
  Samtidigt med väderskyddet börjar vi öppna taket.  

bild nedan nr. 16

     
  Den höga ställningen skall rymma den nya tillbyggnaden.  

bild nedan nr. 17

     
  Här kommer nya köket att byggas upp.

Samtidigt river vi inne i huset för att återuppbygga den igen. Vi river mellanväggar och stödjer bjälklaget ovan så att den inte rasar - vi stämplar upp. Efteråt kommer vi att sätta upp en bärande balk som kommer att bära bjälklaget.

bild nedan nr. 18

   
  På denna bild syns stämplingen mycket bättre.

bild nedan nr. 19

     
 

Här har vi redan byggt upp bärande balk och tagit bort stämplarna.

 

Bärande balken står på stolparna - vid spisen står de meddistans mot skorstenen. Bärande element i trä får inte stå för nära en murad öppenspis.

bild nedan nr. 19-B

   
 

Nu går inte komma längre ifrån huset för att ta bättre bild, pressningen slutar precis bakom min rygg.
 

Sedan huset kommer att tilläggsisoleras måste taket förlängas för att råda över de  tilläggsisolerade fasaderna. Man måste riva gammal råspont och ....... (se nedan)

bild nedan nr. 20

   
  ..... lägga nytt fast så klart längre.

Här gjorde vi felaktigt bedömning för att spara kundens material. Det blev sedan mycket mer arbete med att rätta till taket. Varje glespanel måste kilas under och plastkilarna var inte gratis plus masa extra arbete - se nedan.

 

 

bild nedan nr. 20-B

   
  Som takbeklädnad valde kunden det vackra Plannja Trend 475 som kan monteras på tre olika sätt. Det kan monteras direkt på jämnt underlag och papp och så gjordes det på den nya delen. På den gamla delen där taket var ojämnt - skillnaden mellan högsta punkten och lägsta var 70 mm. Utjämning gjordes med mängder och kilar under bärläkt.
Enligt Plannjas anvisning minimum mått för det 1-a laget - ströläkt är 25x50 c/c 600 och det 2-a laget - bärläkt - 70x28 c/c 300. Därför valde vi att jobba med 70x28 i båda fallen. I objekt nr 12 valde kunden klenare ströläkt av besparings skäll.

bild nedan nr. 21

   
  Det var ett himla arbete att rätta varenda läkt. Om vi inte gjorde det skulle det synas på det nya plåttaket.

bild nedan nr. 22

   
  Det var 7 cm som mest, som det skylde mellan högsta och lägsta.

bild nedan nr. 23

   
  Vi fortsätter med tillbyggnaden, Nya ytterväggar växer fram.  

bild nedan nr. 24

     
  Nya bjälklaget reses upp.

bild nedan nr. 25

   
  Underlaget för nytt golv är klar.

bild nedan nr. 26

   
  Samma bjälklag underifrån.

bild nedan nr. 27

   
  Förberedd för att sätta isolering i bjälklaget.

bild nedan nr. 28

   
  Isolerat och förberedd för att montera gipsskivor i undertaket.

bild nedan nr. 29

   
  Nu kom turen för plan 2 - ytterväggar bygges.

bild nedan nr. 30

   
  Takkonstruktion bygges

bild nedan nr. 31

   
  gamla och nya taket bygges ihop

bild nedan nr. 32

   
  Tak beklädnad (råspont) och luftspalt bygges.

bild nedan nr. 33

   
  Så ser det underifrån.

bild nedan nr. 34

   
  Isolering sätes i tak och väggar, fönster och dörrar monteras.

bild nedan nr. 35

   
  Vindspärr rund hela huset monteras.
På denna bild kan man också se hur plant blev taket.

bild nedan nr. 36

   
 

Nu har vi alla våningarna färdigbyggda och fyra trapplöp är uppsatta. Dessa trappor är i och för sig bara byggtrappor. Originalen monteras först när golven monteras färdigt.

Trappräcken och brandvarnare var de enda anmärkningarna vi har fått när byggnadsinspektör Harry Brar från Sundbybergs kommun var hos oss på besök.
Trappräcken har vi inte monterat sedan de står i vägen när vi förflyttar större föremål.

bild nedan nr. 37

   
  Röda pilen visar varifrån är bilden ovan tagen.

bild nedan nr. 38 A

   
  Alla hus vi har hittills jobbat med lutar åt alla håll och kanter. Inga väggar är raka. Det kräver en del extra arbete för att rätta ut dem. Här diffar det 8 cm mellan högst upp "0" och längst ner + 80 mm.

bild nedan nr. 38 B

   
  Hela huset rund om skall byggas som på bilden.
I facken kommer i mineralull läggas som tillägsisolering.

bild nedan nr. 39

   
  Cementskivor med luftspalt bakom.

bild nedan nr. 40

   
  Luftspalt, sett underifrån.

bild nedan nr. 41

   
  Träden blommar på vårt bygge. Vi låter de komma in och vara med oss :-)

bild nedan nr. 42

   
  Råspont kläs med papp.

bild nedan nr. 43

   
  Läkt och ströläkt med kilar något vi har skrivit innan om och plåt måttbeställd från Plannja som vi har väntat fem veckor på (på grund av semester).

bild nedan nr. 44

   
 

Här väntar vi på plåt till skorstenen. Bilder 42, 43, 44 visartak delen mot gatan.

 

 

bild nedan nr. 45

   
  Gamla taket mot gården (mot söder) ihop bygges med det nya taket över den nya delen.

bild nedan nr. 46

   
   Några dagar senare.

bild nedan nr. 47

   
  Trots att vi har anlitat ett plåtslageri som skulle skickat alla takdelar komplett, saknades en del vid leveransen.

bild nedan nr. 47-B

   
  En del fick vi tillverka själva.
Vi kunde inte vänta i två veckor på kompletterande leverans.

bild nedan nr. 47-C

   
  En del fick vi tillverka själva med denna bocknings maskin - den väger 200 kg

bild nedan nr. 47 - C

   
  För att uppnå maximal isoleringsförmåga sätter vi isoleringsremsa i kanterna mellan cementskivor och fönster.

bild nedan nr. 48

   
  Närbild av isoleringsremsan.

bild nedan nr. 49

   
  Putsnätt limmas på cement skivor och takfoten börjar ta form.

bild nedan nr. 50

   
  Väderskyddet tas bort och äntligen kan grannarna se hur huset kommer att se ut i sin helhet. Varför grannarna för att kunden under hela bygget har varit i Singapore där med hela familjen bot de sista åren.

bild nedan nr. 51

   
  Nu kan jag presentera hur insidan växer. Isolering monteras.

bild nedan nr. 52

   
  Fuktspärr monteras.

bild nedan nr. 53

   
  Plywood monteras.

bild nedan nr. 54

   
  Plywood klart.

bild nedan nr. 55

   
  samma bild som ovan fast längreifrån.

bild nedan nr. 56

   
  samma bild som ovan fast mer åt höger.

bild nedan nr. 57

   
  Färdigt målad men vi fortsätter med detaljer och täcker trappor för att inte förstöra dessa.

bild nedan nr. 58

   
  Nu har kunderna flyttat in. Nästa bild flyttar jag mig framåt och tittar snet mot höger

bild nedan nr. 59

   
  Nästa bild ännu mer åt höger

bild nedan nr. 60

   
  Nu är det nästan klart - återstår små justeringar sam väntan på det som kom fel.

bild nedan nr. 6

   
     
Nu kan man gå över till nästa sida för att se hur det blev.    
     
Tillbacka till översikt över våra bygg    
     
     
     
 ©  1 9 8 9    Z O D I A K   Arkitekter AB,    Rotnäsvägen 94,    141 42  Huddinge,      zodiak@zodiak.se       www.zodiakark.se            +46(0) 70 24 38 064           +46 (0) 8 718 26 61 
Projekt
Projekt villor
4 D - Film
3 D
2 D
Offert
Arvode
 
ZODIAK Arkitekter AB
 
Home
ZODIAK Arkitekter AB
©  1 9 8 9  Z O D I A K   Arkitekter  AB,        Rotnäsvägen  94,        141 42   Huddinge  
www.zodiakark.se     +46(0) 70 24 38 064   +46 (0) 8 718 26 61    zodiak@zodiak.se  
 
Kontakt