Kontakt

Z O D I A K  Arkitekter AB

                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                           

På Svenska

 

Företagspark Tibble Bunna, Kungsängen, Stockholm – 1988

 

Ca. 200 000 kvm Situationsplan, enskilda kontorshus, lagerlokaler samt industrilokaler.
Utredning, skiss, projektering, utformat reklammaterial. I Studio 1.11 Arkitekter regi,
tillsammans med Jan Hardenborg har vi utarbetat ovan presenterade materialet.

 

Ytterligare information från Kristoffer Surowiak

 

 
 

In English

 

Industrial Estate, Tibble Bunna; Kungsängen, Stockholm (1988).

 

200,000sqm. Location plan, individual office buildings, warehouse and industrial buildings. Advertising material design.
Kungsängen; Stockholm, Sweden. Inquiry, outline, and planning.

 

Further information from Kristoffer Surowiak

 

                                                                                                                                                                                                                                                     

©  1 9 8 9  Z O D I A K   Arkitekter  AB,   Rotnäsvägen 94,   141 42  Huddinge    zodiak@zodiak.se       www.zodiakark.se    +46 (0) 8 718 26 61    +46(0) 70 24 38 064   +46(0) 765 963 425 38 064      
 

Sedan 1986 ...........

 

 
2 D
3 D
4 D - Film
Offert
Arvode
Projekt
Projekt villor
ZODIAK Arkitekter AB
 
Home

©  1 9 8 9  Z O D I A K   Arkitekter  AB,   Rotnäsvägen 94,   141 42  Huddinge    zodiak@zodiak.se       www.zodiakark.se    +46 (0) 8 718 26 61    +46(0) 70 24 38 064   +46(0) 765 963 425 38 064