Kontakt

Z O D I A K  Arkitekter AB
 

 

På svenska

 

Congenbaum - ombyggnad - Amsterdam Holland - 1991-1993

 

En utredning över fyra presumtiva hus i Amsterdam, resulterade i ombyggnad av ett av dem. I SAMARKS regi har jag varit med i alla faser av projekteringen fram till färdigställande av huset.

Ombyggnaden gällde både exteriören och interiören som bara i liten skala presenteras här.

 

Ytterligare information från Kristoffer Surowiak

 

 

 

In English

 

Congenbaum, Office building for IKEA; Amsterdam, Holland (1991–1993)

 

Further information from Kristoffer Surowiak
     
    
     
   
     
   
     
   
     
   
     

   
     
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 ©  1 9 8 9  Z O D I A K  Arkitekter AB,  Rotnäsvägen 94,  141 42  Huddinge,  zodiak@zodiak.se   www.zodiakark.se  +46 (0) 8 718 26 61  +46(0) 70 24 38 064  +46(0) 765 963 425
Projekt
Projekt villor
4 D - Film
3 D
2 D
Offert
Arvode
 
ZODIAK Arkitekter AB
 
Home
ZODIAK Arkitekter AB
 ©  1 9 8 9  Z O D I A K   Arkitekter  AB,    Rotnäsvägen  94,    141 42   Huddinge,    zodiak@zodiak.se  
www.zodiakark.se                +46 (0) 8 718 26 61             +46(0) 70 24 38 064           +46(0) 765 963 425