Kontakt

Z O D I A K  Arkitekter AB
 

På svenska

 

Ett kontorshus 25 000 kvm år 1991-1993

 

Huset ritades i två faser. En "lyxvariant" i slutet 80-talet och
en "sparsammare version" i början av 90-talet. Mycket möda
lades på hyresgästanpassningen. En allt djupare ekonomisk kris
i Sverige stoppade tyvärr färdigställandet av huset.

Ytterligare information från Kristoffer Surowiak

In English

A pharmaceutical company, Huddinge; Stockholm, Sweden (1991–1993).
Office building, a new production.
25,000sqm.
Outline, inquiry, planning, graphical representation, building permit, and construction documents.  

Further information from Kristoffer Surowiak
     
    
     
   
     
   
     
   
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 ©  1 9 8 9  Z O D I A K  Arkitekter AB,  Rotnäsvägen 94,  141 42  Huddinge,  zodiak@zodiak.se   www.zodiakark.se  +46 (0) 8 718 26 61  +46(0) 70 24 38 064  +46(0) 765 963 425
Projekt
Projekt villor
4 D - Film
3 D
2 D
Offert
Arvode
 
ZODIAK Arkitekter AB
 
Home
ZODIAK Arkitekter AB
 ©  1 9 8 9  Z O D I A K   Arkitekter  AB,    Rotnäsvägen  94,    141 42   Huddinge,    zodiak@zodiak.se  
www.zodiakark.se                +46 (0) 8 718 26 61             +46(0) 70 24 38 064           +46(0) 765 963 425