Kontakt

Z O D I A K  Arkitekter AB
 

På svenska

 

Hängbro i Orminge Centrum (Nacka) - 1995

 

I SAMARKS regi har jag deltagit i tre "bro-tävlingar" under åren 1994-1995

Jag har framställd första skissen till det presenterade förslaget.
Brun projekterades från början som en stålbro.
Under generalentreprenaden ändrades det från lätta stållådor till betong.
Därför är bron mycket klumpigare en vad som föreslogs från början.

Utredning, skisser, projektering, presentation

Mer information från : Kristoffer Surowiak

 

     
 

In English

 

Hanging Bridge at Orminge Centre, Stockholm

 

"Steel Bridges"; entered for 3 competitions (and
winning one). 1994-1995

Here is a winning project, done entirely by ZODIAK
Arkitekter AB for SAMARK and SCANSKA.
Our competition proposal was a light and beautiful
steel construction. For economical reasons it was
changed to concrete, which made all the elements
heavier and more cumbersome.

Analysis, outline, planning, and presentation.

Further information from: Kristoffer Surowiak

  
     
   
     
   
     
   
     
   
     

 

   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 ©  1 9 8 9  Z O D I A K  Arkitekter AB,  Rotnäsvägen 94,  141 42  Huddinge,  zodiak@zodiak.se   www.zodiakark.se  +46 (0) 8 718 26 61  +46(0) 70 24 38 064  +46(0) 765 963 425
Projekt
Projekt villor
4 D - Film
3 D
2 D
Offert
Arvode
 
ZODIAK Arkitekter AB
 
Home
ZODIAK Arkitekter AB
 ©  1 9 8 9  Z O D I A K   Arkitekter  AB,    Rotnäsvägen  94,    141 42   Huddinge,    zodiak@zodiak.se  
www.zodiakark.se                +46 (0) 8 718 26 61             +46(0) 70 24 38 064           +46(0) 765 963 425